img

SET: CTEK MXS 5.0 A (MXS 5.0 + Indicator + Bumper)

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK MXS 5.0 จัดชุดพร้อม ไฟบอกสถานะ Comfort Indicator Eyelet และ เคสซิลิโคนกันลื่นกันรอย

4,800 บาท 6,100 บาท

หยิบใส่รถเข็น

โปรโมชั่น เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK MXS 5.0 จัดชุดพร้อม ไฟบอกสถานะ Comfort Indicator Eyelet และ เคสซิลิโคนกันลื่นกันรอย

หมดปัญหาจอดรถนานไม่ได้ขี่จนแบตเตอรี่เสื่อมทำให้ชาร์จง่าย แค่ต่อแจ๊คเครื่องชาร์จ ไม่ต้องคีบขั้วแบตเตอรี่ และมีไฟ LED กระพริบ (ไม่กินไฟ) บอกระดับไฟในแบตเตอรี่คอยเตือนเมื่อไฟอ่อน เดินผ่านก็เห็น กันลืมชาร์จไปได้เลย

จับคู่เครื่องชาร์จ CTEK MXS 5.0 รุ่นยอดนิยมกับอุปกรณ์เสริม Comfort Indicator Eyelet ขนาด 8 มม. อุปกรณ์เสริมสุดฮิตสำหรับชาว Big Bike และรถยนต์ทั่วไป

Comfort Indicator Eyelet ติดตั้งง่ายด้วยตัวเอง เพียงขันตาไก่น็อตเข้ากับขั้วแบตเตอรี่

ทำให้ชาร์จง่าย แค่ต่อแจ๊คเครื่องชาร์จ ไม่ต้องคีบขั้วแบตเตอรี่ และมีไฟ LED กระพริบ (ไม่กินไฟ) บอกระดับไฟในแบตเตอรี่คอยเตือนเมื่อไฟอ่อน เดินผ่านก็เห็น กันลืมชาร์จไปได้เลย

ปกป้องรถราคาแพงและ CTEK ของคุณด้วย bumper เคสซิลิโคนกันลื่นกันรอย

ยิ่งชาร์จง่ายก็ยิ่งชาร์จบ่อย สั่งเลยวันนี้ อย่ารอให้แบตเตอรี่เสื่อม เพราะการชาร์จแบตเตอรี่คือการป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เสื่อม แบตเตอรี่ที่เสื่อมแล้ว ยากที่จะฟื้นฟูให้กลับมาสถาพเดิม

 

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย

CTEK รับประกันให้กับผู้ซื้อตามชื่อที่ระบุในใบเสร็จรับเงินจาก APRTECH เท่านั้น การรับประกันไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ การรับประกันครอบคลุมเฉพาะความผิดปกติที่เกิดจากการผลิตและความผิดปกติของวัสดุที่ใช้ในการผลิตภายในระยะเวลาตามกำหนดไว้ข้างกล่องนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า ลูกค้าต้องส่งคืนใบเสร็จพร้อมกับสินค้าที่จุดขาย การรับประกันถือเป็นการสิ้นสุดเมื่อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ถูกเปิดหรืองัดแงะหรือใช้งานอย่างไม่ระมัดระวังหรือซ่อมโดยที่อื่นที่ไม่ใช่ CTEK SWEDEN AB หรือตัวแทนผู้ได้รับอนุญาต หนึ่งในสกรูด้านใต้ของเครื่องชาร์จถูกซีลไว้ การปลดหรือทำลายซีลถือเป็นการยกเลิกการรับประกัน ไม่รับประกันนอกเหนือจากเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้นี้ และไม่รับผิดชอบค่าเสียหายนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้น เช่น ค่าเสียหายที่เป็นผลกระทบจากความเสียหาย (consequential damages) นอกจากนี้ CTEK SWEDEN AB และ APRTECH ไม่มีภาระผูกพันใดๆกับการรับประกันนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้

กรุณารอสักครู่...