img

SET : MXS 10 สำหรับมืออาชีพ ชาร์จเร็วขึ้น 2 เท่า B (MXS 10 + Indicator)

CTEK เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ รุ่น CTEK MXS 10 รุ่น MXS 10 สมบูรณ์แบบสำหรับโรงรถเล็กๆที่บ้าน ชาร์จได้รวดเร็วตั้งแต่รถยนต์จนถึงเรือด้วยกระแส สูงสุด 10 แอมป์ต่อชั่วโมง ทำให้ชาร์จรถได้วันละหลายคัน รองรับแบตเตอรี่ขนาดตั้งแต่ 20-200 แอมป์ MXS 10 ควบคุมการชาร์จให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมด้วยเซ็นเซอร์วัดอุณภูมิ มีโหมด Supply เลี้ยงไฟ 12 V ทำให้คุณสามารถถอดแบตเตอรี่ออกจากรถโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาตั้งค่าต่างๆ เช่น สถานีวิทยุใน หน่วยความจำใหม่ MXS 10 เป็น เครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับมืออาชีพที่รับประกันถึง 2 ปี

10,800 บาท

หยิบใส่รถเข็น

CTEK เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ รุ่น CTEK MXS 10 รุ่น MXS 10 สมบูรณ์แบบสำหรับโรงรถเล็กๆที่บ้าน ชาร์จได้รวดเร็วตั้งแต่รถยนต์จนถึงเรือด้วยกระแส สูงสุด 10 แอมป์ต่อชั่วโมง ทำให้ชาร์จรถได้วันละหลายคัน รองรับแบตเตอรี่ขนาดตั้งแต่ 20-200 แอมป์ MXS 10 ควบคุมการชาร์จให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมด้วยเซ็นเซอร์วัดอุณภูมิ มีโหมด Supply เลี้ยงไฟ 12 V ทำให้คุณสามารถถอดแบตเตอรี่ออกจากรถโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาตั้งค่าต่างๆ เช่น สถานีวิทยุใน หน่วยความจำใหม่ MXS 10 เป็น เครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับมืออาชีพที่รับประกันถึง 2 ปี

 

CTEK Comfort Indicator Eyelet - Black
ตาไก่ขนาด M8 เสียบติดกับแบตเตอรี่ได้เลย แทนสายตาไก่ธรรมดา เวลาจะชาร์จแบตก็เสียบชาร์จได้ ไฟกระพริบบอกสถานะ 3 สี (เขียว เหลือง และ แดง)

สายยาว 0.55เมตร
Comfort Indicator เป็นที่นิยมมากในกลุ่มนักบิด Big Bike เพราะแบตเตอรี่อยู่ลึกเข้าถึงยาก จึงต้องติดตั้ง Comfort Indicator กับแบตเตอรี่ เพราะสายยาว 0.55 เมตร และเมื่อเดินผ่านรถเห็นไฟแดงกระพริบเตือนก็รู้ทันทีว่าต้องชาร์จไฟกระพริบวินาทีละ 1 ครั้ง เป็นไฟ LED เพราะฉะนั้นจึงไม่กินไฟ ไม่ต้องกลัวทำให้แบตหมดเร็ว

 

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย

CTEK รับประกันให้กับผู้ซื้อตามชื่อที่ระบุในใบเสร็จรับเงินจาก CTEKTHAI เท่านั้น การรับประกันไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ การรับประกันครอบคลุมเฉพาะความผิดปกติที่เกิดจากการผลิตและความผิดปกติของวัสดุที่ใช้ในการผลิตภายในระยะเวลาตามกำหนดไว้ข้างกล่องนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า ลูกค้าต้องส่งคืนใบเสร็จพร้อมกับสินค้าที่จุดขาย การรับประกันถือเป็นการสิ้นสุดเมื่อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ถูกเปิดหรืองัดแงะหรือใช้งานอย่างไม่ระมัดระวังหรือซ่อมโดยที่อื่นที่ไม่ใช่ CTEK SWEDEN AB หรือตัวแทนผู้ได้รับอนุญาต หนึ่งในสกรูด้านใต้ของเครื่องชาร์จถูกซีลไว้ การปลดหรือทำลายซีลถือเป็นการยกเลิกการรับประกัน ไม่รับประกันนอกเหนือจากเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้นี้ และไม่รับผิดชอบค่าเสียหายนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้น เช่น ค่าเสียหายที่เป็นผลกระทบจากความเสียหาย (consequential damages) นอกจากนี้ CTEK SWEDEN AB และ CTEKTHAI ไม่มีภาระผูกพันใดๆกับการรับประกันนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้

กรุณารอสักครู่...