img

CTEK MXS 10

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ขนาด 10 A

8,500 บาท 10,200 บาท

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์สำหรับมืออาชีพผู้ต้องการความรวดเร็ว

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK รุ่น MXS 10.0 เหมาะสำหรับผู้ที่มีรถหลายคัน หรือรถที่มีแบตเตอรี่ใหญ่ หรือผู้ที่ต้องการความเร็วในการชาร์จเช่นอู่รถ ศูนย์รถยนต์ รุ่นนี้มีพาวเวอร์ซัพพลาย ใช้เมื่อเปลี่ยนแบเตอรี่ ทำให้ค่า setting ต่างๆเช่นวิทยุที่ตั้งไว้ไม่ถูก reset และยังมีตัววัดอุณหภูมิความคุมการจ่ายไฟให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและไม่ให้แบตเตอรี่ร้อนเกินไป ทำงาน 8 ขั้นตอนรวมทั้งมีระบบฟื้นฟูสภาพแบตเตอรี่


โวลท์แบตเตอรี่ 12 V ขนาดแบตเตอรี่ 20 – 200 Ah
กระแสไฟชาร์จสูงสุด 10 A
จำนวนขั้นตอนการทำงาน 8 ขั้นตอน ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

รายละเอียดเครื่องชาร์จ CTEK MXS 10 ProductSheet_EN.pdf
คูมือการใช้งานภาษาไทย CTEK MXS 10 UserManual_TH.pdf
คู่มือการใช้งาน CTEK MXS 10 UserManual_EN.pdf
ดาวน์โหลดแผ่นพับเครื่องชาร์จและอุปกรณ์เสริม CTEK

 

หากแบตเตอรี่ไฟต่ำกว่า 2V เครื่องชาร์จจะไม่ทำงาน ให้ลองพ่วงแบตจั๊มพ์ดูก่อน ให้พอมีโวลต์แล้วจึงชาร์จ (แบตเตอรี่ที่หมดทั่วไป บิดกุญแจแล้วยังพอมีเสียง มีไฟ เปิดล็อคได้ ก็ยัง 7-8V ถ้าไฟต่ำว่า 2V คือแบตเสียแล้ว เกิดจากการทิ้งไว้นานหลายเดือนจนเสื่อมสภาพ ในกรณีนี้ถึงแม้จะจั๊มพ์แล้วนำมาชาร์จได้ก็ยังคงต้องเปลี่ยนแบต เพราะแบตเสียแล้ว อาจไม่มีกำลังในการสตาร์ทหรือเก็บไฟไม่อยู่) การใช้ CTEK ควรใช้ตั้งแต่ซื้อแบตมาใหม่ๆ อย่ารอให้แบตเสื่อม เพราะ CTEK ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันแบตไม่ให้เสื่อม

The MXS 10 is a charger that offers state of the art technology. It is ideal for professional use and excellent in workshops, caravans, RVs, boats or cars. The MXS 10 is perfect for solving a broad range of battery problems. It offers features such as battery diagnosis that shows if a battery can receive and retain a charge, a special reconditioning function that restores stratified and deeply discharged batteries, unique maintenance charging and a temperature sensor for optimised charging regardless of the weather conditions. It also has a power supply mode which allows the battery to be disconnected from the vehicle without losing important configurations. The unique display allows the user to follow the entire charging process.

The MXS 10 is a fully automatic 8-step charger that delivers 10A to 12V batteries from 20–200Ah and is suitable for maintenance charging up to 300Ah. The charger is IP 65 classified (splash and dust proof), designed to protect vehicle electronics and non-sparking, reverse polarity protected and short-circuit proof. It is delivered with a 2-year warranty.

Auto: Fully automatic for optimal charging

12V: For all lead-acid batteries

Step 7: Fully charged battery

Step 8: Maintenance charging

Temperature sensor

COLD/AGM: Charging in cold conditions and AGM batteries

RECOND: Recondition of deeply discharged batteries

SUPPLY: Use the charger as a power supply

 

Volt 12V
Rated Voltage AC 220–240VAC, 50–60Hz
Charging voltage NORMAL: 14.4V, COLD/AGM: 14.7V, RECOND: 15.8V, SUPPLY: 13.6V
Min battery voltage 2.0V
Charging current 10A max
Current, mains 1.0A rms (at full charging current)
Back current drain <1Ah/month
Ripple <4%
Ambient temperature -20°C to +50°C, output power is reduced automatically at high temperatures
Charger type 8 step, fully automatic charging cycle
Battery types All types of 12V lead-acid batteries (WET, MF, Ca/Ca, AGM and GEL)
Battery capacity 20–200Ah, up to 300Ah for maintenance
Dimensions 197 x 93 x 49mm (L x W x H)
Insulation class IP65
Weight 0.8kg

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย

โทร. 081-4077310 หรือ LINE ID: @ctekthai หรือ Email: ctekthai@gmail.com

รับประกัน 2 ปี กรณีเสียจากผลิต
2 years warranty - factory defect

CTEK รับประกันให้กับผู้ซื้อตามชื่อที่ระบุในใบเสร็จรับเงินจาก APRTECH เท่านั้น การรับประกันไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
การรับประกันครอบคลุมเฉพาะความผิดปกติที่เกิดจากการผลิตและความผิดปกติของวัสดุที่ใช้ในการผลิตภายในระยะเวลาตาม
กำหนดไว้ข้างกล่องนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า ลูกค้าต้องส่งคืนใบเสร็จพร้อมกับสินค้าที่จุดขาย การรับประกันถือเป็นการสิ้นสุด
เมื่อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ถูกเปิดหรืองัดแงะหรือใช้งานอย่างไม่ระมัดระวังหรือซ่อมโดยที่อื่นที่ไม่ใช่ CTEK SWEDEN AB
หรือตัวแทนผู้ได้รับอนุญาต หนึ่งในสกรูด้านใต้ของเครื่องชาร์จถูกซีลไว้ การปลดหรือทำลายซีลถือเป็นการยกเลิกการรับประกัน
ไม่รับประกันนอกเหนือจากเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้นี้ และไม่รับผิดชอบค่าเสียหายนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้น เช่น ค่าเสียหาย
ที่เป็นผลกระทบจากความเสียหาย (consequential damages) นอกจากนี้ CTEK SWEDEN AB และ APRTECH ไม่มีภาระผูกพันใดๆ
กับการรับประกันนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้

Review Info

CTEK รับประกันให้กับผู้ซื้อตามชื่อที่ระบุในใบเสร็จรับเงินจาก CTEKTHAI เท่านั้น การรับประกันไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ การรับประกันครอบคลุมเฉพาะความผิดปกติที่เกิดจากการผลิตและความผิดปกติของวัสดุที่ใช้ในการผลิตภายในระยะเวลาตามกำหนดไว้ข้างกล่องนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า ลูกค้าต้องส่งคืนใบเสร็จพร้อมกับสินค้าที่จุดขาย การรับประกันถือเป็นการสิ้นสุดเมื่อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ถูกเปิดหรืองัดแงะหรือใช้งานอย่างไม่ระมัดระวังหรือซ่อมโดยที่อื่นที่ไม่ใช่ CTEK SWEDEN AB หรือตัวแทนผู้ได้รับอนุญาต หนึ่งในสกรูด้านใต้ของเครื่องชาร์จถูกซีลไว้ การปลดหรือทำลายซีลถือเป็นการยกเลิกการรับประกัน ไม่รับประกันนอกเหนือจากเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้นี้ และไม่รับผิดชอบค่าเสียหายนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้น เช่น ค่าเสียหายที่เป็นผลกระทบจากความเสียหาย (consequential damages) นอกจากนี้ CTEK SWEDEN AB และ CTEKTHAI ไม่มีภาระผูกพันใดๆกับการรับประกันนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้

กรุณารอสักครู่...