img

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ CTEK รุ่น MXS 5.0 Test & Charge

ชาร์จ ทดสอบ โวลต์ กำลังสตาร์ทและไดชาร์จ ครบในเครื่องเดียว CTEK MXS 5.0 Test & Charge เป็นเครื่องชาร์จที่รวมเครื่องชาร์จที่ขายดีที่สุด รุ่น MXS 5.0 และเครื่องมือวัดอีก 3 ประเภทในเครื่องเดียวกัน ผู้ใช้ชาร์จ ทดสอบโวลต์ของแบตเตอรี่ กำลังสตาร์ทและไดชาร์จง่ายๆในเครื่องเดียว

5,900 บาท 7,100 บาท

หยิบใส่รถเข็น
ชาร์จ ทดสอบ โวลต์ กำลังสตาร์ทและไดชาร์จ ครบในเครื่องเดียว CTEK MXS 5.0 Test & Charge เป็นเครื่องชาร์จที่รวมเครื่องชาร์จที่ขายดีที่สุด รุ่น MXS 5.0 และเครื่องมือวัดอีก 3 ประเภทในเครื่องเดียวกัน ผู้ใช้ชาร์จ ทดสอบโวลต์ของแบตเตอรี่ กำลังสตาร์ทและไดชาร์จง่ายๆในเครื่องเดียว ปัญหาอย่างหนึ่งของผู้ใช้รถคือไดชาร์จเสีย มีลูกค้าสตาร์ทรถไม่ติดเพราะจอดทิ้งไว้หลายเดือนซื้อ CTEK ไป พอชาร์จแบตเข้าไปสตาร์ทติดดีใจมากรีบเอารถออกไปขับ ปรากฎว่ารถดับกลางทางเพราะไดชาร์จเสีย ซึ่งตอนแรกคิดว่าแบตเตอรี่เสื่อมอย่างเดียว CTEK MXS 5.0 Test & Charge มีฟังก์ชั่นทดสอบไดชาร์จในตัว ให้ลูกค้าสบายใจ รถไม่ไปดับกลางทางเพราะปัญหาไดชาร์จ คลิปวิดิโอสาธิตการใช้งานเพื่อทดสอบโวลต์ของแบตเตอรี่ กำลังสตาร์ทและไดชาร์จ โหมดชาร์จ ใช้งานเหมือน CTEK MXS 5.0 1. คีบขั้วแบตเตอรี่ 2. เสียบปลั๊กไฟ 3. กดปุ่มโหมดสีฟ้าเพื่อเลือกว่าจะชาร์จรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ เครื่องตัดไฟอัตโนมัติเมื่อชาร์จเต็ม เมื่อมาถึงขั้นตอนที่ 7 โหมดทดสอบ 1. ไม่ต้องเสียบปลั๊ก 2. คีบขั้วแบตเตอรี่ - ไฟที่ช่องเขียวเหลืองแดงจะกระพริบ 3. เลือกโหมดในการทดสอบ โดยการกดปุ่มโหมดสีฟ้าไปที่: BATTERY - วัดโวลต์ของแบตเตอรี่ แดง < 12.4V, เหลือง 12.4-12.6V, เขียว > 12.6V START POWER - ทดสอบกำลังสตาร์ทของแบตเตอรี่ สตาร์ทเครื่องยนต์ ไฟแสดงค่า แดง < 9.6V, เหลือง 9.6-10.5V, เขียว >10.5V (ดี) ALTERNATOR - วัดโวลต์ที่ไดชาร์จ ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ สตาร์ทเครื่องยนต์ แดง < 13.3V, เหลือง 13.3-14.0V, เขียว > 14.0V โวลท์แบตเตอรี่ 12V สำหรับแบตเตอรี่ขนาด 1.2 – 110 Ah กระแสไฟชาร์จสูงสุด 5A จำนวนขั้นตอนการทำงาน 8 ขั้นตอน ระยะเวลารับประกัน 5 ปี มาพร้อมหัวแคลมป์และตาไก่ Comfort Connector Eyelet ดาวน์โหลดรายละเอียดคู่มือการใช้งานเครื่องชาร์จ CTEK MXS 5.0 TC ดาวน์โหลดแผ่นพับเครื่องชาร์จและอุปกรณ์เสริม CTEK หากแบตเตอรี่ไฟต่ำกว่า 2V เครื่องชาร์จจะไม่ทำงาน ให้ลองพ่วงแบตจั๊มพ์ดูก่อน ให้พอมีโวลต์แล้วจึงชาร์จ (แบตเตอรี่ที่หมดทั่วไป บิดกุญแจแล้วยังพอมีเสียง มีไฟ เปิดล็อคได้ ก็ยัง 7-8V ถ้าไฟต่ำว่า 2V คือแบตเสียแล้ว เกิดจากการทิ้งไว้นานหลายเดือนจนเสื่อมสภาพ ในกรณีนี้ถึงแม้จะจั๊มพ์แล้วนำมาชาร์จได้ก็ยังคงต้องเปลี่ยนแบต เพราะแบตเสียแล้ว อาจไม่มีกำลังในการสตาร์ทหรือเก็บไฟไม่อยู่) การใช้ CTEK ควรใช้ตั้งแต่ซื้อแบตมาใหม่ๆ อย่ารอให้แบตเสื่อม เพราะ CTEK ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันแบตไม่ให้เสื่อม ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย โทร. 081-4077310 หรือ LINE ID: @ctekthai หรือ Email: ctekthai@gmail.com
รับประกัน 5 ปี กรณีเสียจากผลิต 5 years warranty - factory defect
Review Info

CTEK รับประกันให้กับผู้ซื้อตามชื่อที่ระบุในใบเสร็จรับเงินจาก CTEKTHAI เท่านั้น การรับประกันไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ การรับประกันครอบคลุมเฉพาะความผิดปกติที่เกิดจากการผลิตและความผิดปกติของวัสดุที่ใช้ในการผลิตภายในระยะเวลาตามกำหนดไว้ข้างกล่องนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า ลูกค้าต้องส่งคืนใบเสร็จพร้อมกับสินค้าที่จุดขาย การรับประกันถือเป็นการสิ้นสุดเมื่อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ถูกเปิดหรืองัดแงะหรือใช้งานอย่างไม่ระมัดระวังหรือซ่อมโดยที่อื่นที่ไม่ใช่ CTEK SWEDEN AB หรือตัวแทนผู้ได้รับอนุญาต หนึ่งในสกรูด้านใต้ของเครื่องชาร์จถูกซีลไว้ การปลดหรือทำลายซีลถือเป็นการยกเลิกการรับประกัน ไม่รับประกันนอกเหนือจากเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้นี้ และไม่รับผิดชอบค่าเสียหายนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้น เช่น ค่าเสียหายที่เป็นผลกระทบจากความเสียหาย (consequential damages) นอกจากนี้ CTEK SWEDEN AB และ CTEKTHAI ไม่มีภาระผูกพันใดๆกับการรับประกันนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้

กรุณารอสักครู่...