img

สัมภาษณ์ลูกค้าเก่ากับเครื่องจั๊มพ์สตาร์ท SPARK JS-B001

คุณ Simon เป็นลูกค้าเก่าของทางร้าน เขาจะมาทดสอบเครื่องจั๊มพ์สตาร์ท SPARK JS-B001 ด้วยตัวเขาเอง เพื่อยืนยันความสามารถของเครื่องให้พวกเราได้เห็นกัน

« Back
© Developed by CommerceLab

กรุณารอสักครู่...