img

FireAce เครื่องดับเพลิงมือถืออัจฉริยะ By aprtech.co.th

เครื่องดับเพลิงมือถือ สารนาโนพาร์ทิเคิล FireAce
ชนิดเดียวที่ดับไฟบนน้ำมัน อุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟในห้องครัวได้
นวัตกรรมนาโน ลิขสิทธิ์ใช้ในยานอวกาศ

1. ปลอดภัย - เก็บในรถได้ ไม่ระเบิด เพราะไม่อัดแก๊ส (Non-Pressurized) สารนาโนพาร์ทิเคิลภายใน จะทำปฏิกิริยาเมื่อใช้งาน
2. ไม่ทิ้งคราบ - ไม่สกปรก ไม่ทำให้อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เครื่องจักรและเครื่องยนต์เสียหาย
3. ใช้ง่าย - ดีไซน์จากอิตาลี ออกแบบตามสัญชาติญาณมนุษย์
4. ไม่เป็นพิษ - ปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
5. เล็ก เบา - พกพาง่าย น้ำหนักเพียง 500 กรัมปลอดภัย เก็บในรถได้ ไม่ระเบิด เพราะไม่อัดแก๊ส (Non-Pressurized) สารนาโนพาร์ทิเคิลภายใน จะทำปฏิกิริยาเมื่อใช้งาน

« Back

Related Posts


© Developed by CommerceLab

กรุณารอสักครู่...