img

ทำไม่ต้องใช้ CTEK? ดีกว่าเครื่องชาร์จทั่วไปอย่างไร?

ตอบ: CTEK ใช้ง่าย คุ้มค่า เป็นทางเลือกที่ "จบ" เพราะเหตุผลดังนี้
1) เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่ท่านกำลังเปรียบเทียบอยู่มีระบบอัตโนมัติเหมือน CTEK หรือไม่ เครื่องชาร์จทั่วไปต้องปรับค่าต่างๆแบบ manual หากตั้งค่าผิดอาจทำให้แบตเตอรี่เสียได้ ในขณะที่เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK มีระบบอัตโนมัติทั้งหมด ใช้ง่าย ให้แม่บ้านชาร์จรถให้ก็ได้
2) เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่ท่านกำลังเปรียบเทียบอยู่ตัดไฟเองหรือไม่ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK ถูกออกแบบมาให้ "ชาร์จแล้วลืม" (Connect and Forget) ตัดไฟเองอัตโนมัติเมื่อชาร์จเต็มแล้วแล้ว ในขณะที่เครื่องชาร์จทั่วไป ต้องคอยเฝ้าและถอดแบตเตอรี่ออกเมื่อชาร์จเต็ม มิฉะนั้นจะทำให้แบตเตอรี่ร้อน บวมและเสียไปเลย
3) เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่ท่านกำลังเปรียบเทียบอยู่มีโหมดฟื้นฟูสภาพแบตเตอรี่ Recond หรือไม่ การฟื้นฟูสภาพช่วยยืดอายุการใช้งานให้แบตเตอรี่ มีลูกค้าหลายรายที่มีเครื่องชาร์จแบบทั่วไปอยู่แล้วมาซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK เพราะโหมดฟื้นฟูสภาพนี้
4) CTEK ขนาดเล็กเบากะทัดรัด ขนาดเท่าเครื่องชาร์จของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หนักเพียง 600 กรัม ใช้ง่าย เก็บสะดวก เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ทั่วไปมีขนาดใหญ่ หนัก บางเครื่องถึงกับติดล้อ
5) CTEK ปลอดภัย ไม่มีประกายไฟ แม้จะคีบผิดขั้ว
6) CTEK ไม่ทำให้แบตเตอรี่เสีย เครื่องชาร์จทั่วไปอาจแข่งที่สเปคกระแสไฟที่แรง ซึ่งถ้าไม่คอยเฝ้าระวังเวลาชาร์จอาจทำให้แบตเตอรี่เสียไปเลยได้ แต่ CTEK เน้นที่คุณภาพของการชาร์จและสภาพของแบตเตอรี่หลังการชาร์จ มีลูกค้าหลายรายมาซื้อ CTEK มาเล่าด้วยความคับแค้นใจว่า เสียตังค์ไปชาร์จที่ร้านชาร์จแบตเตอรี่ที่ใช้เครื่องชาร์จตามท้องตลาด แต่ชาร์จแล้วแบตเตอรี่เสียไปเลย

« Back
© Developed by CommerceLab

กรุณารอสักครู่...