img

การชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จ CTEK ใช้เวลานานเท่าไหร่?

ตอบ: เวลาในการชาร์จอาจใช้เวลา 2 ถึง 20 กว่าชั่วโมงโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 อย่าง:
     1) รุ่นของเครื่องชาร์จ - เครื่องรุ่นใหญ่กว่าชาร์จได้เร็วกว่า เลขรุ่นของเครื่องชาร์จบอกปริมาณกระแสต่อชั่วโมง เช่น เครื่องชาร์จรุ่น MXS 5.0 ชาร์จด้วยปริมาณกระแส 5 แอมป์ต่อชั่วโมง หากเปรียบเทียบกับท่อน้ำ เครื่องชาร์จที่แอมป์มากกว่าเหมือนท่อที่ใหญ่กว่า
     2) ปริมาณไฟที่ต้องชาร์จ - แบตเตอรี่ที่ใช้งานสม่ำเสมอ มีไฟเหลือเกือบเต็ม ใช้เวลาในการชาร์จเร็วกว่าแบตเตอรี่ที่ทิ้งไว้นานจนคายประจุไปเยอะ
เปรียบเทียบกับการเปิดน้ำใส่ถัง ถังที่มีน้ำอยู่เกือบเต็ม เมื่อเปิดน้ำใส่ก็จะเต็มเร็วกว่าถังที่ไม่มีน้ำ 
คำนวณเวลาในการชาร์จคร่าวๆตามทฤษฎีได้คือ สมมุติว่าแบตเตอรี่ขนาด 100 A เหลือไฟอยู่ 60% ชาร์จด้วยเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK รุ่น MXS 5.0 ก็จะใช้เวลาในการชาร์จทางทฤษฎีคร่าวๆคือ ปริมาณไฟที่ต้องชาร์จ/อัตราการชาร์จของเครื่องชาร์จ = (100 - 60)/5 = 8 ชั่วโมง แต่ในทางปฏิบัตินั้นจะไม่สามารถทราบได้ว่าไฟในแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่
     3) สภาพของแบตเตอรี่ - แบตเตอรี่ที่เสื่อมใช้เวลาในการชาร์จนานกว่า เปรียบเทียบได้กับถังน้ำที่รั่ว แบตเตอรี่ที่เสื่อม เก็บไฟไม่อยู่ ชาร์จไปด้วย คายประจุไปด้วยก็ใช้เวลาชาร์จนาน

     สรุป ระยะเวลาในการชาร์จ ขึ้นอยู่กับ สภาพของแบตเตอรี่ ปริมาณไฟที่ต้องชาร์จและรุ่นของเครื่องชาร์จ อย่างไรก็ตาม เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK ถูกออกแบบมาด้วยแนวคิด "ชาร์จแล้วลืม" (Connect and Forget) คือต่อเครื่องชาร์จแล้วทิ้งไว้ข้ามคืนไปเลย ไม่ต้องมานั่งรอ เมื่อชาร์จจนไฟเต็มแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK จะตัดไฟเองโดยอัตโนมัติ ไม่ทำให้แบตเตอรี่ร้อนหรือบวมเหมือนเครื่องชาร์จทั่วไป เมื่อชาร์จแล้วลืมได้ เวลาก็ไม่สำคัญเพราะไม่ต้องมาคอยเฝ้า รถที่แบตเตอรี่เสื่อมก็มักจะเป็นรถที่จอดไว้ไม่ค่อยได้ใช้งานอยู่แล้วใช่มั้ยครับ

« Back
© Developed by CommerceLab

กรุณารอสักครู่...